Centerplan klargøres til inspektion

Centerplanet rengøres for kommende revneundersøgelser. Vi vælger naturligvis en af dette efterår koldeste dage, til at sprøjte med vand.