Store flyttedag

[envira-gallery id="590"]

Henrik Hjorth, chef for FLYHIS, har været så venlig at sikre at vi kan komme indendørs i varmen med alle vores stumper.
Kræn sørgede for at alt blev henlagt på en let og overskuelig måde, mens formanden gjorde det han var bedst til, nemlig tage billeder og løfte tunge ting (så ved vi, hvor vi har ham).

Som en ekstragevinst fandt vi, nederst i en stor kasse, en komplet bremseenhed.

En helt usædvanlig stor tak, skal lyde til FLYHIS for den store støtte til projektet.