Foreningen

Tilbage i sit rette element….

 

… er målet for Foreningen HARVARD DANMARK, der har igangsat Projekt HARVARD 324.

Med støtte fra Flyvevåbnets Historiske Samling er det lykkedes at få overdraget
HARVARD 324  til foreningen HARVARD DANMARK med det formål, at bringe det tilbage til operativ status.

Restaureringsarbejdet finder sted i Karup og Aalborg. Det udføres af medlemmer af
STRUT Nordjylland og pensionistgruppen på Flyvestation Karup,  samt medlemmer af Foreningen HARVARD DANMARK,  der via deres tidligere erhverv og erfaring fra tilsvarende restaureringsprojekter, har stor erfaring med restaurering af veteranfly.

Flytypen, der er konstrueret som træningsfly af North American i 1938, har været anvendt af Det Danske Forsvar i perioden 1946 – 1959, hvor det indgik i uddannelsen af piloter, der senere fortsatte uddannelsen i Amerika. Flyet fik sit store gennembrud under den anden verdenskrig, hvor der blev fremstillet ca 14000.

Det Danske Forsvar har rådet over 36 stk i alt, hvoraf 31 er indkøbt og 5 modtaget som våbenhjælp
fra Amerika.

Opfyldelse af myndighedskravene til restaureringsarbejdet sker via organisationen KZ og Veteranflyklubben
Foreningen HARVARD DANMARK  blev stiftet den 27. NOV 2016 med det formål at bringe HARVARD  324 tilbage til operativ status.

Der knytter sig stor historisk interesse til  HARVARD 324, idet flyet efter restaureringen vil udgøre et væsentligt bidrag til fortællingen om udviklingen i træning af Flyvevåbnets piloter. Samtidig vil flyet udfylde en væsentlig historisk plads i museal henseende i fortællingen om flytyper i det danske Flyvevåben, der oprettedes den 1. OKT 1950.

Efter afsluttet restaurering  vil flyet deltage i Air-shows og andre events,  samt være til rådighed for historisk interesserede.

Tidshorisonten for færdiggørelse af restaureringen vil være afhængig af det økonomiske grundlag.
Dette søges skabt gennem sponsorater og donationer, samt gennem medlemskab af Foreningen HARVARD DANMARK.

Medlemskab af Foreningen HARVARD DANMARK er åben for alle interesserede, herunder virksomheder og interesseorganisationer.

Det vil være muligt at følge restaureringen via både foreningens hjemmeside, og på Facebook.

 

Hvad er HARVARD DANMARK?
HARVARD DANMARK har til formål at restaurere Harvard 324 til flyvende stand.

Hvem er vi?
Vi har mange forskellige baggrunde, men en ting er fælles, nemlig vores kærlighed til veteran fly og især Harvard’en.

Hvor gør i det?
Over hele Danmark, kontakt HARVARD DANMARK for mere info om hvor du kan være med.

Kan I bruge mig?
Ja, det kan du tro at vi kan, alle baggrunde er meget velkommen.

Hvad skal jeg gøre for at komme med?
Kontakt HARVARD DANMARK på 4034 7342 eller www.harvarddanmark.dk